Статті

Унікальний метод тестування персоналу

Людей завжди цікавило питання психокорекції поведінки із метою оптимізації під конкретні цілі й напрями діяльності. Не секрет, навіщо саме це потрібно! Перебуваючи на роботі, людина витрачає більшу частину власного життя, спілкуючись у різних за величиною колективах й абсолютно з різними людьми! Кожна людина зобов'язана бути на своєму місці, для того щоб її самореалізація приносила не лише користь фірмі, а й була автоматичним джерелом натхнення безпосередньо для самого працівника! Самомотивація працівника – напевно, найважливіший фактор для власників, керівників і директорів із персоналу всіх компаній! Залишається одне просте запитання: як же налаштувати людину на самомотивацію? Відповідь не менш проста: необхідно знати внутрішній світ цієї людини, і тоді налаштування на будь-яку діяльність буде простим!

Одним із найінноваційніших способів є психозондування. Психозондування – це виявлення суб'єктивної значимості груп слів, зібраних із лексичних одиниць, близьких за змістом, в умовах маскованого пред’явлення і реєстрації реакцій, не контрольованих свідомо. Тобто кажучи простою мовою, люди завжди реагують на події навколо, зважаючи на те, що хвилює їх саме в цей момент. Наша підсвідомість – це своєрідна бібліотека накопичених тверджень, що і є модулюючим чинником нашої поведінки.

На різні слова мозок реагує по-різному. Якщо низка стимулів містить безумовно значимі для людини слова або фрази, вона реагує на них бурхливіше, ніж на стимули, які для неї малозначимі. Спеціальний математичний апарат програми дає змогу перетворити результати тестування на доступну для розуміння та інтерпретації форму-звіт, що потрапляє до Вас на стіл відразу після завершення тесту.

Під час тридцятихвилинного тесту звучить близько півтори тисячі слів-стимулів. Ви можете досліджувати близько двадцяти тем і дізнатися справжнє ставлення людини до них.

Кожну процедуру психозондування проводять із певною метою. Не можна проводити її, наприклад, намагаючись намалювати психологічний портрет особистості.

Ціль, якої ми хочемо досягти внаслідок проведення процедури психозондування, повинна бути гранично формалізована. Наприклад, у компанію не повинні потрапити люди, що працюють на конкурента.

Якщо ціль визначена, ми висуваємо гіпотези, які підтвердимо або спростуємо залежно від результатів проведеного психозондування. Наприклад, гіпотеза така: людина, яку ми хочемо перевірити, працює на компанію-конкурента.

Проводимо процедуру психозондування, що відбувається автоматично. Одержуємо результат у вигляді протоколу, на якому відображені значимі і незначимі теми для того, кого тестуємо. Таким чином, провівши таке тестування, нам набагато легше прийняти рішення щодо приймання на роботу або ж вирішити інші «наболілі» питання щодо персоналу, які виникають.

Які ж результати ми можемо отримати внаслідок тестування існуючого персоналу або персоналу, який ми хочемо взяти на роботу? Із практики ми сміливо можемо стверджувати, що при правильно сформульованій меті тестування і формалізації наших бажань у простих словосполученнях і словах за півгодини тестування Ви довідаєтеся про людину ту інформацію, яка в «робочому» режимі може накопичуватись у вигляді Вашого враження про людину роками! Абсолютно гарантовано Ви одержите відповіді на запитання: чи працює Ваш працівник на конкурентів; чи бере «відкати» від Ваших партнерів; чи передає інформацію про Вашу компанію третім особам, причому в деталях про самих третіх осіб; чи має Ваш працівник на даний момент борги і кредити; чи має він намір працювати і надалі у Вашій компанії; як насправді він ставиться до Вашої компанії і до її керівництва; чи має Ваш працівник алкогольну або наркотичну залежність; наскільки стан його здоров'я дасть можливість продовжувати або покращувати його професійну діяльність.

Це далеко не весь спектр відповідей, які Ви зможете отримати, провівши психозондування. І це не лише у разі форс-мажорних ситуацій, які вже відбулися, наприклад, крадіжки, пограбування, зникнення важливих документів або цінних речей! Мета полягає не тільки в тому, щоб знайти винних у тих чи інших ситуаціях, а й запобігти виникненню таких ситуацій. Як показує практика, «гасіння пожежі» призводить до більших видатків, ніж профілактика, яка запобігає «займанню». Набагато простіше запобігти ситуації, не виводячи компанію із власного робочого ритму, ніж відбудувати її після критичних ситуацій.

Василь ВАКУЛКО,

керівник проекту психології людини і кадрової безпеки «Смысл»

Родинні фірми

Портал створено в рамках проекту «Купуймо разом!»що фінансується програмою