Статті

Управлінські компетенції у професіоналізації сімейного підприємства

Боже! Дай мені сили змінити в моєму житті те, що я можу змінити, дай мені мужності прийняти те, що я не можу змінити, і дай мені мудрості відрізнити одне від іншого

Св. Франциск з Асижу

Дедалі більша нестабільність і непередбачуваність зовнішнього середовища вимагають постійного розвитку управлінських компетенцій. Інтенсивність потреб у цьому аспекті залежить від того, у якій фазі життєвого циклу перебуває підприємство.

Кожна організація має свій власний життєвий цикл, але на щастя цей життєвий цикл можна продовжити або повторити на вищому рівні завдяки управлінським компетенціям у сфері впровадження змін та підлаштування організації до стану зовнішнього оточення. Відсутність або слабкі управлінські компетенції можуть призвести до скорочення життєвого циклу організації. Життєвий цикл підприємства складається із таких фаз: старт-ап, інтенсивне зростання, уповільнене зростання, зрілість і спад або відновлення.

Відновлення відбувається тоді, коли будуть прийняті стратегічні рішення, які дадуть змогу вижити і розвиватись далі. Здається, що в кожній фазі життєвого циклу бізнесу можуть бути потрібні інші управлінські компетенції, які залежать від особистості та освіти.

В американській літературі (Ларрейн Сегіл) визначено 6 основних типів особистості менеджера: авантюрист, воїн, мисливець, фермер, політик та візіонер.

Авантюрист – має сильну підприємницьку орієнтацію (інноваційний, проактивний, схильний до ризику), сміливу візію та бізнес-ідеї (деколи слабо реалістичні), фанатичний, мотивований, пробивний. Наявність проблем не зменшують його рівня мотивації, він перебуває у постійному пошуку нових можливостей. Діє швидко і не має терпіння. Не планує нічого, живе сьогоднішнім днем.

Воїн – орієнтований на результат, упевнений в собі, агресивно і до кінця використовує знайдену можливість, діє швидко, знає про все, що відбувається в бізнесі. Захоплений успіхом. Планує не більше, ніж на рік вперед.

Мисливець – найчастіше має освіту у сфері управління. Має лідерські здібності, вміє будувати команду та досягати консенсусу. Поводиться системно, є більш формальним, впроваджує процедури та робить бізнес більш цивілізованим. Планує на багато років вперед і мислить стратегічно. Володіє підприємницькою орієнтацією, але вміло управляє ризиком. У процесі прийняття рішень використовує аналіз та досвід. Влада приносить йому задоволення. Характеризується високим рівнем відповідальності.

Фермер – має суттєво нижчий рівень підприємницької орієнтації, є формальним, обмежує ризик. Він є конформістом, обережним, повільним у прийнятті рішень. Може навіть досягати успіху, управляючи бізнесом, який було вже раніше сформовано кимось іншим.

Політик – це найменш бажана управлінська особистість. Не хоче брати відповідальності за важкі рішення, уникає ризику. Вміє справляти позитивне враження, але є зосередженим переважно на собі і посаді, яку він займає. Він зацікавлений зберігати status quo і своє місце в бізнесі. Нещадно позбувається конкурентів, критиків та інноваторів. Він є бюрократом і формалістом, не будує команди, керує людьми за допомогою інтриг, цінує доноси. Сповідує принцип: „після мене хоч потоп”. Приписує собі успіхи інших. Зловживає владою.

Візіонер – це найбільш бажана управлінська особистість. Він зорієнтований на результат, асертивний, упевнений у собі і своєму професіоналізмі. Делегує рішення на нижчі щаблі, будує команду. Він є гнучким, має підприємницьку орієнтацію, досвід, харизму, інтуїцію. Має управлінську освіту. Мислить стратегічно. Із плином часу і нагромадженим досвідом на візіонера найчастіше перетворюється мисливець. Візіонер може працювати у кожному підприємстві, особливо у великому, тому його, як професіонала, наймають за великі гроші для порятунку підприємств, які борються за виживання, перебувають у фазі зрілості із близькою перспективою переходу до фази спаду або вже перейшли до фази спаду свого життєвого циклу.

 

Як підсумок

Найкращою управлінською особистістю на фазі старт-апу є авантюрист, на фазі інтенсивного зростання – воїн або мисливець, у фазі уповільненого зростання – мисливець, у фазі зрілості – мисливець, у фазі спаду – візіонер. Гадаю, немає потреби пояснювати, до яких негативних наслідків може призвести менеджер із особистістю фермера або політика на кожній фазі життєвого циклу бізнесу. Їх слабка підприємницька орієнтація або імітація діяльності у випадку політика є найчастішими причинами занепаду бізнесу і скорочення його життєвого циклу. У випадку молодих сімейних та несімейних підприємств, які управляються засновником і власниками, можна із великим ступенем вірогідності вмключити особистості фермера або політика. Створення підприємства і його функціонування є доказами більш або менш сильної підприємницької орієнтації, відваги та рішучості засновників. Потенційно особи цього типу можуть з’явитись на управлінських посадах на сімейних підприємствах, якими управляють наступні покоління, або на зрілих, великих несімейних підприємствах. У випадку планування передачі влади на сімейному бізнесі на особистості потенційних наступників та їх управлінську освіту слід звертати особливу увагу.

Із вищевказаного можна зробити такі висновки:

–  Авантюрист або воїн завдяки набуванню і розвитку управлінських компетенцій може еволюціонувати в мисливця, а дехто із них може згодом стати навіть візіонером,

– Ігнорування управлінських знань і відсутність у авантюриста чи воїна бажання розвивати компетенції у цій сфері повинні призвести до зміни керівника, що збільшить ймовірність виживання і зростання бізнесу у довгостроковому періоді. Мисливець зробить бізнес цивілізованим і запровадить культуру стратегічного управління. У випадку сімейних підприємств таку функцію може виконувати освічений і підготований до ролі лідера наступник, професійний менеджер з-за меж сім’ї, партнер з-за меж сім’ї із відповідними компетенціями та досвідом, венчурний капітал або менеджер пдприємства, яке є стратегічним партнером.

– Старт-ап може бути наслідком підприємницької активності самого мисливця, який зможе провести бізнес через фазу інтенсивного зростання, фазу уповільненого зростання, фазу зрілості і продовжить або відновить/повторить життєвий цикл бізнесу.

– Управлінська особистість авантюриста є джерелом інновацій, деколи навіть переломних, i рушійною силою їх швидкого впровадження. Його ініціативи є предметом інтересу зрлих, великих підприємств, які шукають ідеї для розвитку і володіють фнансовими активами. Комплементарність ресурсів обох типів підприємств часто буває основою створення вдалого стратегічного партнерства. Для контактів із авантюристом із молодого підприємства делегується особа з більшого підприємства, яка також має особистість авантюриста. Це гарантує кращу комунікацію і успіх альянсу.

др. Войцех ПОПЧИК,

Лодзький університет

Родинні фірми

Портал створено в рамках проекту «Купуймо разом!»що фінансується програмою