Статті

Як створити закупівельну групу

З інтерв’ю із керівниками та співвласниками польських сімейних фірм, які об’єднані в закупівельні групи, виникає цілісне уявлення щодо довіри, як основного фактору успіху групи.

Довіру можна вибудувати тільки на фундаменті, який грунтується на таких поняттях:

  • Закупівельна група – це командна гра, яка повинна мати лідера або лідерів, які ініціюють її роботу та займаються організацією.
  • Довіра не означає відсутність контролю. Навпаки – контроль повинен бути невід’ємою частиною діяльності групи. Він повинен бути дешевим та водночас – ефективним.
  • Важливим фактором, який сприяє зміцненню довіри, є встановлення чітких принципів, зрозумілих для всіх членів групи.
  • Діяльність групи повинна бути прозорою. Усі учасники повинні мати чітке уявлення про діяльність і принципи діяльності закупівельної групи, у якій вони беруть участь.
  • Однакове ставлення до всіх членів групи має вирішальне значення для успіху.
  • Члени групи повинні бути готові ділитись своїми знаннями, досвідом, відповідальністю – і забезпечувати взаємну підтримку.
  • Проблеми слід вирішувати не силою, а на осові компромісу.
  • Участь у групі вимагає емпатії та здатості до самообмеження. Насамперед, йдеться про виконання принципу ексклюзивності на певних територіях та про допомогу в разі виникнення проблеми надмірних або надто малих запасів або ж доступу до ринкової чи технічної інформації.

Іншим, вирішальним фактором успіху, безпосередньо пов’язаним із довірою, є правильний вибір кандидатів. Слід звернути увагу на фактори: відповідного розташування учасників групи, відповідного рівня обороту, подібного до обороту інших членів групи, потенціалу конкретного учасника до зростання та його бездоганної репутації.

Розташування – це один із найважливіших факторів вибору членів закупівельної групи. Добрим принципом є правило запрошувати до співпраці лише 1 фірму з конкретного регіону, таким чином уникаючи конфлікту інтересів з іншими учасниками групи. Іншим важливим критерієм відбору є мінімальне порогове значення обороту, яке повинна мати фірма-учасник закупівельної групи, а також рівномірність оборотів, порівняно з іншими членами. Хоча існують різні підходи до оборотів різних учасників: деякі групи спрямовані на лідера, який відрізняється своїм оборотом від більшості членів і підтягує дрібні фірми для арощення закупівельного потенціалу.

Іншим ключовим елементом, на який варто звернути особливу увагу, є потенціал фірми. Неварто залучати до групи учасників без потенціалу до зростання чи із проблемами в розвитку. Потенціал фірми до зростання може бути важливішим аспектом, ніж вимога щодо мінімального рівня обороту.

Ну і звісно, що кандидат на участь у закупівельній групі повинен бути платоспроможним і мати хорошу репутацію серед існуючих постачальників. Зазвичай, закупівельні групи не приймають кандидатів, які працюють на ринку менше трьох років, оскільки не можуть зібрати про них достатньої інформації.

Основними ризиками при створенні закупівельної групи можуть бути корпоративне мислення (орієнтація на отримання швидкого прибутку та на збільшення вартості бізнесу, замість орієнтації на довготривалість співпраці), відсутність прозорості (підозри вбивають довіру і закупівельні групи), неправильний вибір та відмінності партнерів (відмінність потенціалу, бізнес-моделей, ментальні відмінності) та відсутність емпатії (щоб група принесла найбільшу вигоду для всіх, Ви не можете дивитись на неї лише з точки зору власних інтересів).

Попри те, що ринок в Україні значною мірою спрямований на конкуренцію, є багато історичних прикладів співпраці українських підприємців. Уже в ХІХ сторіччі в Україні динамічно розвивалися так звані “галицькі кооперативи”, об’єднання, мета яких полягала у постачанні товарів за гуртовими цінами. На Сході України у 1866 році також було утворене Харківське споживче об’єднання та Вукоопспілка у 1920 році. У міжвоєнній Галичині можна навести приклад Української асоціації виробників, учасника Ревізійного союзу українських кооперативів. Більше того, емігранти з України організовували кооперативи навіть за її межами – у США, Канаді та Австралії: у 1901 році було засновано Руську народну спілку у Нью-Йорку, а в 1950 – організацію Самодопомога.

Підготував Андрій МАКСИМУК

Купуймо разом 2.0

Портал створено в рамках проекту «Купуймо разом!»що фінансується програмою