Статті

Вплив різних систем комунікації між членами сім’ї на результати бізнесу

Сімейні підприємства часто самими власниками вважаються «менш досконалими», ніж їх несімейні відповідники. Буває так, що шеф не визнає, що характер його бізнесу є сімейним. Чому так відбувається? Чому сімейні фірми нечасто показують сімейний фундамент фірми? Причиною такого стану речей може бути залежність між проблемами в комунікації членів сім’ї та проблемами бізнесу, які негативно впливають на репутацію фірм. Бо як же сім’я, яка має проблеми із комунікацією та вирішенням проблем, може успішно вести бізнес?

На сімейних фірмах проблеми, які виникають в сім’ї, дуже часто переносяться на бізнес, і навпаки, що значною мірою порушує як стосунки в сім’ї, так і належне ведення бізнесу. Сімейний характер підприємства повинен бути козирем фірми, адже він є елементом, який вирізняє фірму, зважаючи на сімейну історію, її систему цінностей і сильну морально-етичну інфраструктуру, якими характеризується більшість сімей.

Умовою успіху сімейних підприємств є вже згадана комунікація, яка має значення не лише для управління сімейною фірмою, а й для стосунків між окремими членами сім’ї. Є декілька систем комунікації в сім’ї, яка провадить спільне підприємство, однак для потреб порівняння двох конкретних сімейних фірм сконцентруємося лише на існуючих саме в них системах комунікації, тобто, на таких, які базуються на партнерському діалозі та на домінуванні.

 

Партнерський діалог

Перша зі згаданих сімейних фірм займається торгівлею, передається із покоління в покоління і використовує партнерський діалог, як спосіб комунікації між членами сім’ї. Це система комунікації, яка передбачає спільне прийняття рішень у всіх аспектах сімейного життя, пошук компромісів і створення моральних норм, яких дотримуються всі, внаслідок чого творяться міцні відносини між членами сім’ї, позбавлені почуття виключення із процесу прийняття рішень чи ізоляції з боку сім’ї. Сім’я, яка спільно вирішує про важливі аспекти сімейного життя завдяки партнерському діалогу, так само успішно провадить сімейний бізнес, у якому комунікація базується на такій самій системі, і об’єднує всіх членів навколо спільних цілей і стратегії функціонування бізнесу.

Партнерський діалог на згаданій сімейній фірмі базується на припущенні, що рішення, прийняті під час розмов, дебатів, засідань щодо поточної або майбутньої діяльності підприємства, є результатом компромісу між керівником підприємства та її дітьми – потенційними наступниками. Вплив такої системи комунікації на управління бізнесом є позитивний, про що свідчать фінансові результати цього бізнесу і його темп зростання. Усі проблеми, пов’язані з діяльністю організації, обговорюються в сімейному колі, де кожна із зацікавлених сторін має право голосу. Презентуються пропозиції вирішення цієї проблеми, а завдяки діалогу ті рішення, які приймаються, є результатом участі сім’ї в управлінні бізнесом. Коротко кажучи, сім’я є підтримкою для власниці, яка – використовуючи поради чи ідеї сім’ї – може глянути на проблему з іншої перспективи і знайти розв’язок, який буде відображення залученості сім’ї до спільного бізнесу. Така система комунікації, окрім покращення процесу прийняття рішень на фірмі, залучає до спільного бізнесу всіх членів сім’ї, завдяки чому організація ефективно реагує на зміни і ефективно вирішує проблеми, які виникають.

 

Комунікація, що базується на домінуванні

Своєю чергою, в іншому сімейному бізнесі, який працює у сфері послуг, працює зовсім інша система комунікації між членами сім’ї. В цій сім’ї комунікація базується на домінуванні. Голова сім’ї, тобто батько, приймує рішення, які він вважає найкращими, а також вирішує проблеми таким способом, який, на його думку, є найефективнішим. Фундаментом цієї форми комунікації є переконання, що саме голова сім’ї, шеф завжди має рацію, а думка інших є неважливою. Якщо сім’я подає якісь пропозиції, він не бере їх до уваги. Реалізуються лише ті рішення та ідеї, автором яких є шеф або які отримують його схвалення. Така комунікація може мати як негативний, так і позитивний вплив на ведення бізнесу. Арбітральні рішення менеджера приймаються швидше, ніж можна досягти рішення шляхом партнерського діалогу.

Однак, може трапитись, що рішення, прийняті швидко і самостійно, без урахування контрпропозицій та інших альтернатив, пропонованих рештою членів сім’ї, виявляться неефективними, які замість вирішення проблеми, лише її поглиблять. З іншого боку, менеджер чудово розуміється на своєму бізнесі і ніби-то найкраще повинен знати, яке рішення призведе до найкращого результату. В описаному сімейному бізнесі, рішення, які приймає шеф, ефективно вирішують проблеми, які з’являються, завдяки його досконалому розумінні свого бізнесу та цілого ринку. Але чи він є таким же безпомилковим у сфері морально-етичних норм? Такі норми з’являються у суспільстві, і воно їх дотримується, а сім’я є найкращим прикладом цього.

З моєї точки зору, в обох згаданих фірмах як одна, так і друга система комунікації між членами сім’ї позитивно впливає на їх фінансовий стан та ринковий успіх. Можливо масштаб і сфера діяльності допускають різні системи комунікації між членами сім’ї. А може в сім’ях із патріархальною структурою система комунікації, яка базується на домінуванні, є більш ефективною і обумовлюється культурою сім’ї?

Урсула Сюда,

студентка факультету управління Лодзького університету

Джерело: RELACJE. Журнал сімейних фірм, № 10 (18), червень 2016 року, ISSN 2353-6470

Родинні фірми

Портал створено в рамках проекту «Купуймо разом!»що фінансується програмою