Статті

Договірні умови сторін при покупці франчайзингу

До основних положень франчайзингового договору можна віднести: умови договору; умови платежів; вид франчайзингу; територіальну діяльність; систему управління; взаємну підтримку і взаємодопомогу партнерів; умови розірвання договору.

У процесі підготовки та укладання договору сторони особливо ретельно проводять обгрунтування і вибір одного з видів франчайзингу на основі фундаментальних маркетингових досліджень.

При виборі фірмою виду діяльності франчайзингу доцільно враховувати зарубіжний досвід. Тому наведемо основні рекомендації зарубіжних фахівців:
1) критичне (аналітичне) ставлення до франчайзингу;
2) об'єктивна оцінка прогнозних розрахунків із залученням незалежних експертів;
3) експертна оцінка контрактів;
4) аналіз і вивчення досвіду діючих контрактів;
5) ретельний аналіз фінансових умов договірних відносин з урахуванням специфіки франчайзингу (остерігайтеся, якщо початковий платіж великий, а роялті відносно малі);
6) вивчення, аналіз та об'єктивна оцінка франчайзера;
7) аналіз фінансової діяльності франчайзера, особливо за останній період;
8) аналіз захисту прав ведення даного бізнесу на конкретній території;
9) проведення власних об'єктивних маркетингових досліджень по всіх напрямках цільового ринку;
10) перевірка реєстрації товарної марки в країні і патенту на товар;
11) уточнення зобов'язань за видами реклами, витратами на рекламу з обох сторін, а також цілей візитів франчайзера на фірму;
12) надання взаємодопомоги у важких ситуаціях, форс-мажорних випадках, виходу з ладу обладнання та ін .;

Слід зазначити, що перераховані заходи повинні бути проведені в обов'язковому порядку до укладення договірних відносин.

Родинні фірми

Портал створено в рамках проекту «Купуймо разом!»що фінансується програмою