Статті

Закупівельні групи в асоціаціях підприємців

Зазвичай, ініціаторами оптимізації умов закупівель виступають окремі підприємці. Однак, бувають випадки, коли їм не вистачає ноу-хау, обсягу закупівель чи взаємної довіри. Цю проблеми можна вирішити за допомогою участі у закупівельних групах некомерційних організацій підприємців, оскільки такі організації користуються довірою і володіють відповідними компетенціями.

Є декілька причин, чому некомерційні асоціації підприємців повинні займатись створенням і функціонуванням закупівельних груп. По-перше, некомерційні асоціації повинні створювати додаткову вартість для підприємців (створювати нові перспективи, допомагати і підштовхувати). По-друге, асоціації повинні розбудовувати довіру і соціальний капітал. По-третє, некомерційні асоціації мають базову інфраструктуру: офіс, контакти і знання про відповідних осіб, галузі і територію, що дає їм можливість легко акумулювати необхідний закупівельний потенціал. І нарешті, доходи від діяльності закупівельних груп можуть бути використані для фінансування статутних цілей цих асоціацій, що дасть членам організації додаткову вигоду.

Галузеві асоціації можуть обрати вертикальну модель закупівельної групи, оскільки вони об’єднуватимуть закупівельний потенціал, характерний для своєї галузі. Натомість, багатогалузеві, наприклад, територіальні (регіональні) асоціації чи клуби бізнесу оберуть горизонтальну модель закупівельних груп і шукатимуть спільний закупівельний потенціал для підприємств, які працюють у різних галузях: офісне приладдя, страхові послуги, паливно-мастильні матеріали тощо.

Специфіка закупівельних груп горизонтальних асоціацій підприємців має деякі особливості. По-перше, закупівельна група є важливим доповненням до основної мети діяльності організації, по-друге, співпраця між учасниками такої асоціації має довгостроковий характер. Окрім цього, закупівельні групи в таких асоціаціях можуть мати як одноразовий, так і циклічний (періодичний) характер. Важливою характерною рисою більшості закупівельних груп регіональних асоціацій є те, що в таких групах усі члени отримують однакові умови закупівлі, незалежно від обсягу (тобто, великі учасники діляться своїм потенціалом із меншими).

Склад учасників закупівельної групи залежатиме від форми закупівельної групи і від організатора. Що більш роздрібленим буде асортимент закупівель, то менш численною буде закупівельна група. Натомість, однотипний асортимент дає можливість прийняти необмежену кількість учасників. Оптимальною буде закупівельна група із невеликою кількістю учасників, простим асортиментом, великим потенціалом і регулярною повторюваністю закупівель.

Після формування складу учасників закупівельної групи слід перейти до етапу вибору суб’єкта, відповідального за процес закупівель, та ухвалення загальної переговорної стратегії. В процесі ведення переговорів відповідальний суб’єкт повинен регулярно звітувати перед групою про проміжні результати і домовленості, для чого потрібен інструмент для ефективного обміну інформацією.

Наприклад, у Польщі гарним прикладом регіональної асоціації, яка займається спільними закупівлями є Підкарпатський клуб бізнесу, якому вдалося об’єднати своїх членів в групи для закупівлі електроенергії, палива, телекомунікаційних та кур’єрських послуг, газу, офісного приладдя та канцелярських товарів, побутової хімії тощо.

Наприклад, група із закупівлі електроенергії об’єднує 145 учасників із загальним обсягом споживання у 99 млн злотих і показником економії у 4,5 млн злотих. Група із закупівлі палива об’єднує 111 учасників із загальним обсягом споживання у 105 млн злотих і показником економії у 650 тис. злотих. Група із закупівлі кур’єрських послуг об’єднує 84 учасників із загальним обсягом споживання у 5,5 млн здлотих і показником економії у 1,375 млн злотих. Група із закупівлі газу об’єднує 35 учасників із загальним обсягом споживання у 1,75 млн злотих і показником економії у 175 тис. злотих.

Підготував Андрій МАКСИМУК

Купуймо разом 2.0

Портал створено в рамках проекту «Купуймо разом!»що фінансується програмою